Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zegar

Kalendarz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Wielkanoc.

ZEBRANIE WIEJSKIE !ZAWIADOMIENIE.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLIII/785/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy oraz w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),

SOŁTYS SOŁECTWA PANIOWY zwołuje na 20 marca 2021 r. zdalno-korespondencyjne ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w godz. 9.00 – 15.00.


Celem Zebrania Wiejskiego będzie przyjęcie na podstawie § 9 ust. 7 pkt 5 i § 10 ust. 1 pkt 10 Statutu sołectwa Paniowy sprawozdań z rocznej działalności Rady Sołeckiej oraz Sołtysa.
Przyjęcie sprawozdań będzie polegało na głosowaniu poprzez karty do głosowania przy odpowiednim stosowaniu przepisów Statutu sołectwa Paniowy.

Głosowanie odbędzie się w budynku sołtysówki przy ul. Wolności 10.

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia dostępne pod linkami:

- SPRAWOZDANIE
- FINANSE
- PODZIAŁ ŚRODKÓW

Nagroda!

Nasza Paniowianka - Julia Gąsior - wygrała konkurs na projekt logo Młodzieżowej Rady Miasta Mikołów.

GRATULACJE !

Nie bądź obojętny!

Odpowiedź na pismo dotyczące Kolei Szybkich.

Newsy
UWAGA!

Proszę zapoznać się z odpowiedzią, klikając w ten LINK.

Ogłoszenia.

Newsy1.Informacje Cechu Kominiarzy dotyczący akcji: "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj" można znaleźć pod tym LINKIEM.

2. Ważne informacje Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach w spr. wyłożenia szczepionek przeciwko
wściekliźnie dla lisów wolno żyjących można przeczytać pod tym LINKIEM.

Z poważaniem.
Anna Chrzęstek
Główny Specjalista ds. Łowiectwa i Ochrony Zwierząt
Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, pok. 24
tel. bezpośr.: 32 - 32 48 556

Uwaga hodowcy!

NewsyW związku z prośbą Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie przesyłam Państwu informacje dot.
uruchomienia Portalu IRZplus przeznaczonego dla posiadaczy zwierząt
gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy, świnie
umożliwiające szybkie dokonywanie zgłoszeń przez internet. Proszę o
podanie tych informacji do publicznej wiadomości.

Pozdrawiam. Anna Chrzęstek

Z dokumentami można zapoznać się klikając w LINK1 oraz LINK2

Kanał wideo naszej Parafii.

Nasza Parafia posiada kanał wideo na YouTube.

Znaleźć go można pod tym LINKIEM.

Podział środków sołeckich 2020.

UWAGA!

Sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Paniowy za rok 2019.

1.Rada Sołecka w 2019 r. pracowała w składzie:
Mryka Bernard
Szlauer Jolanta
Mrozek Bożena
Pyka Bernard
Kurpas Michał
Garcorz Adrian
Gurst Paweł
Jagła Tadeusz
Kurpas Marcin
Gaura Jan-Sołtys

2. Rada Sołecka w 2019 r. zajmowała się następującymi problemami:
- Budową wodociągu przy ul. Solnej.
- Bezpiecznym ruchem pieszych drogami Sołectwa.
- Ułożeniem nakładki asfaltowej na ul. Starokościelnej, jako dokończeniem inwestycji.
- Bieżącymi remontami dróg naszego Sołectwa.
- Problemem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wolności z Przelotową.
- Gazyfikacją naszego Sołectwa.
- Rozbudową Szkoły Podstawowej.
- Przycinką pielęgnacyjną drzew na drogach naszego Sołectwa.
- Działalnością Spółki Wodnej.
- Podziałem środków Sołeckich.
- Działalnością Filii nr 3 POZ

3. W okresie sprawozdawczym zrealizowano lub doprowadzono do realizacji następujące zadania:
1) Projektowanie sieci wodociągowej przy ul. Solnej zostało zakończone. Inwestycja ta została ujęta do realizacji w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZIM Sp.z.o.o na lata przyszłe.
2) Omawiano budowę chodnika z ul. Wolności 27 do ul. Żurawiej. ( Istnieje możliwość zrealizowania tej inwestycji w trakcie rozbudowy Szkoły).
3) W planach Starostwa, o co zabiegała również radna powiatowa) znalazł się do realizacji chodnik wzdłuż ul. Mokierskiej. Po rozmowie z panem Starostą i po jego wizycie na wskazanym odcinku inwestycja została przyjęta do budżetu Powiatowego na 2022r. (jest to odcinek około 700 m).
4) Bieżące remonty dróg w naszym sołectwie przebiegały w kolejności składanych wniosków. Wyremontowano odcinek ul. Kąty poprzez nałożenie nakładki asfaltowej na odcinku 50 m, który usytuowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Przelotową. Następnie wyremontowano ulice: Starokościelną, Staromiejską (boczna) do nr. 100 d, Małą i Ks. Szymankiewicza, nakładając destrukt asfaltowy.
5) Przy współpracy z radną powiatową doprowadzono do napraw małopo-wierzchniowych na ul. Mokierskiej.
Pozimowe naprawy tej ulicy zostaną zrealizowane na bieżąco. Również zregenerowane zostaną zniszczone fragmenty nawierzchni asfaltowej na ul. Rusinów.
Niezrealizowane w 2019 r. remonty dróg ( dot. ulicy Staromiejska do nr 17) zostaną dokończone w tym roku). Następne remonty dróg naszego sołectwa zostały zatwierdzone pozytywnie.
6)Odnośnie przebudowy skrzyżowania ul. Wolności z Przelotową oraz mostu nad rzeką Jasienicą otrzymaliśmy pisemną informację z Urzędu Marszałkow-skiego, że zostanie ona wykonana dopiero podczas kompleksowej przebudowy ul. Przelotowej.
7) Odnośnie gazyfikacji sołectwa, przekazuję informację, iż Zakład Gazowniczy w Zabrzu z uwagi na mnogość realizowanych projektów udostępnił nam mapę z naniesionymi aktualnie realizowanymi gazociągami wraz z terminami zakończenia poszczególnych odcinków, z czym zainteresowani mogli się zapoznać, między innymi na stronie internetowej sołectwa.
8)W toku jest kwestia rozbudowy szkoły. Największa i najważniejsza inwestycja w naszym sołectwie oraz być może w mieście. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego. (o tym więcej powie Pan Wiceburmistrz).
9) Przy ul. Wolności w minionym tygodniu tego roku przeprowadzono oględziny drzew pod kątem przycinki pielęgnacyjnej przez przedstawicieli Ochrony Środowiska i dendrologa. O podjętej decyzji w tej sprawie informację przekażę w czasie późniejszym, po jej otrzymaniu.
10) Będzie również przeprowadzona przycinka pielęgnacyjna drzew przy ul. Mokierskiej,
11) Informuję mieszkańców, że po zmianach jakie zaszły w Spółce Wodnej, postanowiono ponownie połączyć się ze Spółką Wodną w Czerwionce Leszczynach, gdyż nie znalazła się osoba chętna do jej prowadzenia. Odpowiedzialnym za sprawy spółki na naszym terenie jest sołtys sołectwa Borowa Wieś Kazimierz Pruszydło. Prosimy o regularne dokonywanie wpłat na konto wskazane w ulotce, którą państwo otrzymacie razem z informacją podatkową. Spółka wodna jest dofinansowywana również przez wojewodę i Urząd Miejski, więc tym bardziej składki członkowskie powinny być wpłacane.
12) Wśród innych zrealizowanych w 2019 r. zadań warto wymienić: zorganizowanie festynu sołeckiego we wrześniu 2019 r., wycieczki do Pieskowej Skały, drugiej wycieczki zorganizowanej wspólnie z Kołem Emerytów, zorganizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów naszego Sołectwa z prezentacją jasełek dzieci szkolnych, zorganizowanie wspólnie z Księdzem Proboszczem dla dzieci z naszego sołectwa spotkania ze św. Mikołajem z wręczeniem słodyczy. Oprócz tego wsparliśmy finansowo Koło Emerytów oraz Klub Sportowy Strażak, Zespół Charytatywny, nasze Przedszkole, Szkołę Podstawową, OSP Paniowy, Koło Wędkarskie, co zostanie przedstawione przy odczytaniu sprawozdania finansowego.
13)Wystosowaliśmy swoje stanowisko w formie protestu wobec inwestycji CPK na terenie Mikołowa, łącznie z podpisami.
14)Wystąpiliśmy z pismem do Marszałka Województwa Śląskiego w kwietniu 2019 r. w sprawie bardzo niebezpiecznej drogi wojewódzkiej 925 na odcinku przebiegającym przez Sołectwo Paniowy, poruszając sprawę niebezpiecznego zwężenia i ruchu naprzemiennego na moście nad Potokiem Chudowskim (rzeka Jasienica) oraz newralgicznego punktu, jakim jest skrzyżowanie ulic: Wolności, Darwina i Przelotowej, na którym znajduje się przystanek autobusowy z bardzo utrudnionym dojściem. Otrzymaliśmy informację, iż przebudowa ul. Przelotowej zaplanowana jest łącznie z przebudową odcinka wiodącego z Rudy sląskiej do Rybnika i musimy jeszcze poczekać w kolejce oczekujących.
4. W tym miejscu chciałbym przedstawić Podział środków Sołeckich w formie Zał. nr 1. do sprawozdania.
5. Plany na 2020 r.
Odnośnie planów na rok 2020 wytyczyliśmy sobie do realizacji następujące zagadnienia:
1) Remont ul. Kąty od nr 12 do Rybałówki.
2) Remont ul. Zagrodowej (Rusinów).
3) Jeżeli chodzi o ul. Grzybową, to ponownie złożymy pismo do Zarządu Dróg Krajowych o poszerzenie wyjazdu na ul. Gliwicką.
4) Utwardzenie nawierzchni ul. Staromiejska począwszy od ul. Mokierskiej do nr. 42.
5) Regeneracja nawierzchni asfaltowej na zniszczonych odcinkach ul. Rusinów.
6)Utwardzenie ul. Staromiejskiej do nr. 2a (odcinek Gminny) oraz Staromiejskiej
do nr. 17.
7)Utwardzenie i wyrównanie ul. Solnej od nr.9 do ul.Przelotowej.
8)Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Starokościelna.
9)Remont ul. Łęgowej odcinki Gminne.
10) Zagospodarowanie terenu zielonego przy boisku szkolnym pod kątem placu zabaw oraz wypoczynku mieszkańców (zieleń, ławki).

Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi do planu pracy rady sołeckiej na rok 2020 to proszę o sugestie. Plan pracy można zmienić.
W ciągu minionego roku pełniłem dyżury, spotykałem się z mieszkańcami, przeprowadziłem liczne rozmowy i zbierałem sugestie mieszkańców. Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Miejskiej. Starałem się na bieżąco, w miarę możliwości rozwiązywać wszystkie problemy i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Oczywiście nie wszystkie udało się załatwić zgodnie z moją wolą i Państwa oczekiwaniami.

Na koniec swojego sprawozdania chciałbym podziękować:
- panu Burmistrzowi, Wiceburmistrzom, Radzie Miejskiej Mikołowa, p. Przewodniczącej Rady Miejskiej, jak również pracownikom Gminy, przedstawicielom Straży Miejskiej i Policji, Ks. Proboszczowi, Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Radnej Powiatowej pani Janinie Szołtysek.
- wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie naszego Sołectwa, jak również wszystkim Mieszkańcom Paniów, Członkom Rady Sołeckiej, Sołtysom naszej Gminy, którzy często służyli mi radą.
- jak również wszystkim Mieszkańcom Paniów za wasze uwagi życzliwość, zaufanie, dobre słowo i współpracę. Jeżeli kogoś nie wysłuchałem lub czymś uraziłem serdecznie przepraszam.

Jan Gaura, sołtys.
Wygenerowano w sekund: 0.26
3,144,469 unikalne wizyty