Drukuj

Policja  997
Straż Pożarna  998
Pogotowie Ratunkowe  999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodociągowe  994
Telefon ALARMOWY (Policja i PCZK) 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie

32 326-04-30, 798-717-178

Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy 32 226-50-92