Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zegar

Kalendarz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Sprawozdanie

NewsySPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W KADENCJI 2010-2014

Sołectwo Paniowy liczy około 1600 mieszkańców, działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy Mikołów Statut Sołectwa Paniowy.
Rada Sołecka w kadencji 2010-2014 liczyła 9 członków.


Rok 2011
- Doprowadzono do projektowania kompleksu boisk szkolnych
- Doprowadzono do remontu pomieszczenia Sołtysówki oraz do wymiany umeblowania
- w 2011 roku rozpoczęto projektowanie odcinków oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Małej i Ks. Huberta Szymankiewicza
- Na bieżąco starano się doprowadzać do remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni dróg
- Prowadzono na bieżąco rozmowy z Powiatowym Zarządem dróg w sprawie pielęgnacyjnego cięcia drzew a w miejscach w których to było możliwe i konieczne do całkowitego ich wycinania
- Na bieżąco prowadzono współpracę ze Spółką wodną która konserwuje rowy melioracyjne szczegółowe oraz zajmuje się siecią drenarską
- Doprowadzono do zaprojektowania progów zwalniających przy ulicy Kąty
- Doprowadzono do zaprojektowania zmiany organizacji ruchu i ustawienia odpowiednich znaków na leśnym odcinku ulicy Zrębowej
- Rozpoczęto prowadzenie rozmów ze Spółką Gazownictwa efektem czego Spółka podjęła się projektowania sieci gazowniczej na naszym terenie w późniejszym okresie czasu ze względu na przejściowe kłopoty Spółki proces ten został wstrzymany ale na chwilę obecną mam informacje że powrócono do projektowania a mieszkańcy w niektórych rejonach naszego Sołectwa już otrzymują warunki przyłączy.
- Doprowadzono do zabudowania na naszym terenie rejestratora drgań aby móc jeszcze dokładniej monitorować występujące na naszym terenie wstrząsy generowane przez zakłady górnicze.
- Doprowadzono i sfinansowano badania słuchu i wzroku uczniów naszej szkoły.

W Roku 2011 otrzymano do rozdysponowania z budżetu Gminy Mikołów kwotę 18700,00 zł
Rozdysponowano ją na:
- Dofinansowanie Klubu Sportowego Strażak w tym sekcje
Ping-pongowa kwota 1000,00 zł.
Wędkarska kwota 2000,00 zł. ( w tym dofinansowanie zakupu narybku do zarybienia stawu )
- Dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach kwota 1000,00 zł
- Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniowach kwota 3000,00 zł
- Organizacja Festyny integracyjnego kwota 3000,00 zł.
- Organizacja Spotkania Opłatkowego dla seniorów naszego Sołectwa kwota 4700,00 zł
( w spotkaniu opłatkowym rocznie bierze udział około 100 osób z naszego sołectwa )
- Wycieczki dla mieszkańców naszego Sołectwa kwota 2500,00 zł.
- Zakupiono również gablotę ogłoszeniową kwota 984,00 zł
( gablota zabudowana została na zewnętrznej ścianie Sołtysówki )
- Wydatkowano również kwotę 516,00 zł (wydatek ten związany był z opłaceniem abonamentu telefonicznego)

Rok 2012
Rok 2012 był uciążliwym rokiem dla mieszkańców Sołectwa Paniowy ze względu na szeroki zakres budowy kanalizacji na naszym terenie szczególnie przy ulicy Staromiejskiej i spowodowane tym konieczności objazdów Sołectwo w tym czasie podzielone było jak gdyby na dwie części ale czas ten pozwolił na kompleksowe odbudowanie nawierzchni asfaltowej jak również na wytyczenie i stworzenie swego rodzaju ciągu dla pieszych przy tej ulicy, pozwoliło to także na wybudowanie wszystkich wjazdów do posesji.
W pierwotnym założeniu jezdnia miała zostać zamknięta krawężnikami o wysokości 12 cm uważałem że taki sposób odbudowy nawierzchni skutecznie zawęzi jej szerokość dlatego po rozmowach z inwestorem doprowadzono do zmiany tych założeń i zabudowania krawężników o wysokości max do 4,5cm i ten właśnie zabiegł pozwolił doprowadzić do utworzenia wspomnianego wcześniej ciągu dla pieszych, dlaczego ciąg a nie chodnik z uwagi na obowiązujące przepisy brak jest na całej długości ulicy Staromiejskiej miejsca o odpowiedniej szerokości na wybudowanie chodnika w oparciu o obowiązujące przepisy.
- Doprowadzono do wybudowania zaprojektowanych w 2011 roku progów zwalniających przy ulicy Kąty
- Doprowadzono do przebudowy ulicy Małej – koszt około 6000,00 zł.
- Doprowadzono do przebudowy fragmentu ulicy Grzybowej – koszt około 40000,00 zł.
- Doprowadzono do przebudowy fragmentu ulicy Żurawiej – koszt około 43000,00 zł.
- Doprowadzono do budowy oświetlenia wcześniej zaprojektowanych odcinków w ciągu ulic Małej i ks. Huberta Szymankiewicza – koszt około 80000,00 zł.
- Doprowadzono do wymiany słupów energetycznych drewnianych na betonowe w rejonie Rusinowa
- Przez cały 2012 rok kontynuowano współpracę ze Spółką Wodną która utrzymuje rowy na terenie naszego Sołectwa, oczywiście na tyle na ile pozwalają na to posiadane przez Spółkę środki
W 2012 roku współpracowaliśmy z naszą OSP przy pracach związanych z obchodami jubileuszu naszej jednostki.
- Doprowadzono oraz sfinansowano badanie wad postawy uczniów naszej szkoły.

Sołectwo dysponowało kwotą 25900,00 zł.
- Dofinansowano Kwotą 3000,00 zł. Ochotniczą Straż Pożarną w Paniowach
- Dofinansowano kwotą 4039,36 zł. Klub Sportowy Strażak w tym sekcję ping-ponga 1000,00 zł, sekcję wędkarską 1000,00 zł, sfinansowano kwotę 1000,00 zł. jako zakup narybku oraz 1039,36 zł. sfinansowano wypożyczenie walca w celu uwałowania boiska piłkarskiego w Śmiłowicach
- Dofinansowano Szkołę Podstawową nr 8 w Paniowach kwotą 1000,00 zł.
- Zapłacono podatek od nieruchomości i rolny ( dotyczy sołtysówki ) kwotę 105,00 zł.
- Dofinansowano wycieczkę dla mieszkańców naszego Sołectwa kwotą 2968,00 zł.
- Zakupiono wyposażenie Sali w budynku OSP ( stoły oraz wyposażenie kuchni ) kwota 14432,14 zł.
- Zakupiono puchary na zawody wędkarskie Kwota 141,21 zł.
- Zakupiono Sztandar Rolniczy kwota 5747,79 zł.

Rok 2013
Dużym i uciążliwym problemem nawet do chwili obecnej był i jest problem związany z uszkodzeniami po pracach kanalizacyjnych w dużym stopniu zostały one usunięte, natomiast te których nie udało się w tym czasie usunąć zostaną niebawem naprawione z uwagi na fakt że po ogłoszeniu przetargu przez inwestora żadna firma nie chciała się podjąć tak trudnych tematów, udało się natomiast w końcówce 2014 roku taki przetarg rozstrzygnąć i wykonawca powoli przystępuje do prac.
- Doprowadziliśmy do zaktualizowania projektu jak również do wymiany dachu na budynku biblioteki przy ulicy Wolności 10 koszt tej inwestycji to około 140000,00 zł.
- Doprowadziliśmy do wymiany zadaszenia schodów prowadzących do Sali w budynku OSP przy ulicy Mokierskiej koszt tego zadania to około 6000,00 zł.
-Doprowadziliśmy do zaprojektowania i budowy chodnika wzdłuż ulicy Wolności od skrzyżowania z ulicą Solną do skrzyżowania z ul. Przelotową inwestycja ta zakończyła się kosztem około 100000,00 zł
- Doprowadziliśmy do zmiany sposobu zagospodarowania terenu przy Sołtysówce koszt tych prac to około 30000,00 zł.
- W 2013 roku rozpoczęła się budowa zespołu boisk szkolnych
- Również w końcówce 2013 roku wspólnie z Zarządem OSP podjęliśmy rozmowy z Panem Burmistrzem na temat wymiany wysłużonego już samochodu pożarniczego
- Przez cały 2013 rok doprowadzano do usuwania drobniejszych napraw takich jak wymiany uszkodzonych wiat autobusowych, naprawy nawierzchni dróg i innych na terenie naszego sołectwa

W 2013 roku zorganizowaliśmy Festyn integracyjny, spotkanie rolników naszego Sołectwa, współorganizowaliśmy z parafią Mikołaja dla naszych dzieci.

Dysponowaliśmy kwotą 26245,00 zł. z czego zrealizowano
- Dofinansowanie szkoły - 1000,00 zł.
- Dofinansowanie klubu sportowego Strażak – 2738,80 zł. ( w tym sekcja ping-pong 1000,00 zł, sekcja wędkarska 1738,80 zł. )
- Podatek od nieruchomości i rolny ( dotyczy sołtysówki ) – 109,00 zł.
- Spotkanie opłatkowe dla seniorów naszego sołectwa – 4400,00 zł.
- Wycieczka krajoznawcza – 3000,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu sprzętu dla naszej OSP – 3750,00 zł.
- Dofinansowanie wyjazdu do Operetki organizowanego przez nasze koło emerytów – 400,00 zł
- Organizacja spotkania rolników naszego sołectwa – 2696,00 zł.
- Organizacja Festynu integracyjnego – 6019,00 zł.
- Utrzymanie sołtysówki ( materiały biurowe, środki czystości ) – 505,35 zł.
- Organizacja paczek świątecznych dla naszych mieszkańców ( chorzy i potrzebujący ) – 910,20zł.
- zakup oświetlenia świątecznego ( choinka przy OSP oraz lamy do oświetlenia zewnętrznego budynku OSP )- 764,35 zł.

Rok 2014
- Doprowadziliśmy do pierwszego etapu przebudowy ulicy Starokościelnej koszt tej inwestycji to około 77000,00 zł. pozostał do realizacji drugi etap który powinien obejmować przebudowę mostu, budowę kanalizacji deszczowej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej łącznie z krawężnikami zawnioskowałem do Pana Burmistrza aby w budżecie na rok 2015 został ten etap uwzględniony, prognozowany koszt to ponad 200000,00 zł.
- Doprowadziliśmy do zakończenia rozpoczętej w 2013 roku budowy zespołu boisk szkolnych koszt tej inwestycji to około 1 miliona złotych
- Doprowadziliśmy do przebudowy jako pierwszy etap ulicy Ks. Huberta Szymankiewicza na tą inwestycję otrzymaliśmy z budżetu Gminy kwotę 80000,00 zł pozwoliło to na realizację tej przebudowy na odcinku 92mb. I tak jak w przypadku ulicy Starokościelnej w drugim etapie powinna zostać wykonana kanalizacja deszczowa po czym ułożona nawierzchnia asfaltowa łącznie z krawężnikami i w tym przypadku prognozowany koszt to około 300000,00 zł. i tak jak w poprzednim przypadku zawnioskowałem do Pana Burmistrza o uwzględnienie tej inwestycji w budżecie gminy na rok 2015
- Doprowadzono do przydzielenia z Budżetu Gminy kwoty około 15000,00 zł do remontu organ w naszym kościele
- Wspólnie z Zarządem OSP doprowadziliśmy do realizacji wcześniej podjętych rozmów dotyczących wymiany samochodu pożarniczego typu Star będącego w szeregach naszej jednostki, był to już samochód ponad 30-to letni został wymieniony na samochód Marku Renault koszt tej operacji to około 250000,00 zł. sfinansowany z budżetu gminy Mikołów
- Wspólnie ze strażakami przeprowadzono pielęgnacyjne cięcia drzew na placu szkolnym oraz przy budynku OSP i przyległym terenie
- Na bieżąco współpracowano ze Spółką Wodną celem konserwacji rowów melioracyjnych
- Doprowadzono do usunięcia szkodliwego barszczu Sosnowskiego zadanie to zostało sfinansowane dzięki Gminie Mikołów
- Doprowadzono do remontu w ramach szkód górniczych budynku przy ulicy Wolności 11
- Doprowadzono również do zapisania w planach kopalni Budryk remontu w ramach szkód górniczych budynku przy ulicy Mokierskiej 1
- Doprowadzono do remontu pomieszczeń przedszkola ( cyklinowanie i malowanie parkietu, malowanie ścian i inne)
- Wspólnie z Radą Rodziców zorganizowaliśmy zimowe ferie dla naszych dzieci.

W dalszym czasie prowadzony jest temat budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Przelotowej. W 2014 roku odbyło się spotkanie z posłem Panem Markiem Krząkałą w tej sprawie który po spotkaniu wystąpił z pismem do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o wyjaśnienie przyczyn przeciągania się tego zadania, oczywiście otrzymaliśmy odpowiedź z biura poselskiego pana posła w którym Marszałek informuje że do końca 2014 roku powinna zakończyć się procedura porządkowania działek geodezyjnych po czym można będzie przystąpić do zakończenia procedury projektowej dodam że gmina Mikołów w budżecie zabezpiecza w dalszym ciągu kwotę ponad 76000,00 zł. na sfinansowanie projektowania tego ciągu.


Kolejnym uciążliwym problemem na terenie naszego Sołectwa w szczególności w rejonie potoku Promna był i czasami nadal jest unoszący się fetor ze studzienek kanalizacyjnych który na dodatek siecią kanalizacyjną przedostaje się do domów w tym przypadku podjęto interwencję w Zakładzie Inżynierii Miejskiej który wspólnie z Ochroną Środowiska przeprowadził częściowe kontrole których wynikiem był wniosek że straszliwy fetor powstaje w wyniku procederu przepompowywania zagnitych ścieków z szamb posesji, ZIM podjął decyzję przepłukiwania kanalizacji do czasu podłączenia się wszystkich posesji którym taką możliwość udostępniono a w przypadku braku podłączenia ZIM i Ochrona Środowiska będą podejmowali wszystkie prawem dopuszczone kroki aby wyeliminować przypadki nie podłączania posesji.
Oczywiście w dalszym ciągu pozostają jeszcze naprawy usterek pokanalizacyjnych ale tak jak wspominałem wcześnie ogłoszony przez ZIM przetarg został w końcówce roku 2014 rozstrzygnięty i już niebawem usterki te zostaną usunięte uzależnione to też jest od warunków atmosferycznych ( do realizacji w tym zadaniu pozostała nawierzchnia działki dojazdowej ulicy Małej, nawierzchnia ulicy Wolności oraz uszkodzony drenaż przy ulicy Żurawiej )

W roku 2014 dysponowaliśmy środkami w wysokości 26245,00 zł. które przeznaczono na:
- Dofinansowanie klubu sportowego Strażak – 1000,00 ( w tym sekcji ping-ponga )
- Dofinansowanie szkoły podstawowej – 2500,00 zł. ( w tym 1500,00zł. na malowanie sali lekcyjnej )
- Organizacja wycieczki dla mieszkańców naszego sołectwa – 1400,00 zł.
- Dofinansowanie OSP Paniowy – 5453,47 zł. ( w tym zakup alarmu do pomieszczeń OSP, szkolenia członków OSP oraz działalność statutowa jednostki )
- Organizacja festynu związanego z oficjalnym otwarciem boiska – 13500,00 zł. ( w tym wynajem namiotu, wynajem ławo stołów, wynajem sanitariatów, wynajem sceny, zespoły muzyczne, poczęstunek grochówką )
- Organizacja spotkania rolników naszego sołectwa – 2850,00 zł.

Sołectwo zgodnie ze statutem nie tworzy własnego budżetu, rozdysponowuje natomiast środki przyznane z budżetu gminy, ze środków tych nie można realizować inwestycji.

Na koniec tego sprawozdania chciałbym serdecznie podziękować za współpracę:

- Wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa za słowa wsparcia jak i za słowa krytyki to wy byliście tym motorem napędowym, to wasze słowa mobilizowały nas do działań.
- Dziękuję Radzie Miasta Mikołów z jej przewodniczącym na czele oraz panom Burmistrzom poprzedniej kadencji.
- Dziękuję Pani Dyrektor i gronu pedagogicznemu naszej szkoły
- Dziękuję Proboszczowi naszej parafii
- Dziękuję Zarządowi Klubu Sportowego Strażak
- Dziękuję Zarządowi i Strażakom naszej jednostki OSP
- Dziękuję Zarządowi i członkom koła terenowego Związku Emerytów w Paniowach
- Dziękuję Panu Piotrowi Staniek za administrowanie stroną internetową naszego sołectwa
- Dziękuję Panu Waldemarowi Sosna za społeczne wizualne dokumentowanie wydarzeń w naszym sołectwie
- Na samym końcu dziękuję członkom Rady Sołeckiej.

Szanowni Państwo jest czas na sprawozdanie, czas na podziękowania ale jest też i czas na przeprosiny.
Chciałbym z tego miejsca przeprosić za wszystko co było niewłaściwe z mojej strony, za wszystkie niewłaściwe słowa, nerwowe sytuacje jeszcze raz wszystkich was i każdego z osobna gorąco przepraszam.Paniowy 14.01.2014
Wygenerowano w sekund: 0.23
3,200,885 unikalne wizyty