Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Zegar

Kalendarz

Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Kanał wideo naszej Parafii.

Nasza Parafia posiada kanał wideo na YouTube.

Znaleźć go można pod tym LINKIEM.

Podział środków sołeckich 2020.

UWAGA!

Sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2019.

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Paniowy za rok 2019.

1.Rada Sołecka w 2019 r. pracowała w składzie:
Mryka Bernard
Szlauer Jolanta
Mrozek Bożena
Pyka Bernard
Kurpas Michał
Garcorz Adrian
Gurst Paweł
Jagła Tadeusz
Kurpas Marcin
Gaura Jan-Sołtys

2. Rada Sołecka w 2019 r. zajmowała się następującymi problemami:
- Budową wodociągu przy ul. Solnej.
- Bezpiecznym ruchem pieszych drogami Sołectwa.
- Ułożeniem nakładki asfaltowej na ul. Starokościelnej, jako dokończeniem inwestycji.
- Bieżącymi remontami dróg naszego Sołectwa.
- Problemem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wolności z Przelotową.
- Gazyfikacją naszego Sołectwa.
- Rozbudową Szkoły Podstawowej.
- Przycinką pielęgnacyjną drzew na drogach naszego Sołectwa.
- Działalnością Spółki Wodnej.
- Podziałem środków Sołeckich.
- Działalnością Filii nr 3 POZ

3. W okresie sprawozdawczym zrealizowano lub doprowadzono do realizacji następujące zadania:
1) Projektowanie sieci wodociągowej przy ul. Solnej zostało zakończone. Inwestycja ta została ujęta do realizacji w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZIM Sp.z.o.o na lata przyszłe.
2) Omawiano budowę chodnika z ul. Wolności 27 do ul. Żurawiej. ( Istnieje możliwość zrealizowania tej inwestycji w trakcie rozbudowy Szkoły).
3) W planach Starostwa, o co zabiegała również radna powiatowa) znalazł się do realizacji chodnik wzdłuż ul. Mokierskiej. Po rozmowie z panem Starostą i po jego wizycie na wskazanym odcinku inwestycja została przyjęta do budżetu Powiatowego na 2022r. (jest to odcinek około 700 m).
4) Bieżące remonty dróg w naszym sołectwie przebiegały w kolejności składanych wniosków. Wyremontowano odcinek ul. Kąty poprzez nałożenie nakładki asfaltowej na odcinku 50 m, który usytuowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Przelotową. Następnie wyremontowano ulice: Starokościelną, Staromiejską (boczna) do nr. 100 d, Małą i Ks. Szymankiewicza, nakładając destrukt asfaltowy.
5) Przy współpracy z radną powiatową doprowadzono do napraw małopo-wierzchniowych na ul. Mokierskiej.
Pozimowe naprawy tej ulicy zostaną zrealizowane na bieżąco. Również zregenerowane zostaną zniszczone fragmenty nawierzchni asfaltowej na ul. Rusinów.
Niezrealizowane w 2019 r. remonty dróg ( dot. ulicy Staromiejska do nr 17) zostaną dokończone w tym roku). Następne remonty dróg naszego sołectwa zostały zatwierdzone pozytywnie.
6)Odnośnie przebudowy skrzyżowania ul. Wolności z Przelotową oraz mostu nad rzeką Jasienicą otrzymaliśmy pisemną informację z Urzędu Marszałkow-skiego, że zostanie ona wykonana dopiero podczas kompleksowej przebudowy ul. Przelotowej.
7) Odnośnie gazyfikacji sołectwa, przekazuję informację, iż Zakład Gazowniczy w Zabrzu z uwagi na mnogość realizowanych projektów udostępnił nam mapę z naniesionymi aktualnie realizowanymi gazociągami wraz z terminami zakończenia poszczególnych odcinków, z czym zainteresowani mogli się zapoznać, między innymi na stronie internetowej sołectwa.
8)W toku jest kwestia rozbudowy szkoły. Największa i najważniejsza inwestycja w naszym sołectwie oraz być może w mieście. Obecnie jesteśmy na etapie postępowania przetargowego. (o tym więcej powie Pan Wiceburmistrz).
9) Przy ul. Wolności w minionym tygodniu tego roku przeprowadzono oględziny drzew pod kątem przycinki pielęgnacyjnej przez przedstawicieli Ochrony Środowiska i dendrologa. O podjętej decyzji w tej sprawie informację przekażę w czasie późniejszym, po jej otrzymaniu.
10) Będzie również przeprowadzona przycinka pielęgnacyjna drzew przy ul. Mokierskiej,
11) Informuję mieszkańców, że po zmianach jakie zaszły w Spółce Wodnej, postanowiono ponownie połączyć się ze Spółką Wodną w Czerwionce Leszczynach, gdyż nie znalazła się osoba chętna do jej prowadzenia. Odpowiedzialnym za sprawy spółki na naszym terenie jest sołtys sołectwa Borowa Wieś Kazimierz Pruszydło. Prosimy o regularne dokonywanie wpłat na konto wskazane w ulotce, którą państwo otrzymacie razem z informacją podatkową. Spółka wodna jest dofinansowywana również przez wojewodę i Urząd Miejski, więc tym bardziej składki członkowskie powinny być wpłacane.
12) Wśród innych zrealizowanych w 2019 r. zadań warto wymienić: zorganizowanie festynu sołeckiego we wrześniu 2019 r., wycieczki do Pieskowej Skały, drugiej wycieczki zorganizowanej wspólnie z Kołem Emerytów, zorganizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów naszego Sołectwa z prezentacją jasełek dzieci szkolnych, zorganizowanie wspólnie z Księdzem Proboszczem dla dzieci z naszego sołectwa spotkania ze św. Mikołajem z wręczeniem słodyczy. Oprócz tego wsparliśmy finansowo Koło Emerytów oraz Klub Sportowy Strażak, Zespół Charytatywny, nasze Przedszkole, Szkołę Podstawową, OSP Paniowy, Koło Wędkarskie, co zostanie przedstawione przy odczytaniu sprawozdania finansowego.
13)Wystosowaliśmy swoje stanowisko w formie protestu wobec inwestycji CPK na terenie Mikołowa, łącznie z podpisami.
14)Wystąpiliśmy z pismem do Marszałka Województwa Śląskiego w kwietniu 2019 r. w sprawie bardzo niebezpiecznej drogi wojewódzkiej 925 na odcinku przebiegającym przez Sołectwo Paniowy, poruszając sprawę niebezpiecznego zwężenia i ruchu naprzemiennego na moście nad Potokiem Chudowskim (rzeka Jasienica) oraz newralgicznego punktu, jakim jest skrzyżowanie ulic: Wolności, Darwina i Przelotowej, na którym znajduje się przystanek autobusowy z bardzo utrudnionym dojściem. Otrzymaliśmy informację, iż przebudowa ul. Przelotowej zaplanowana jest łącznie z przebudową odcinka wiodącego z Rudy sląskiej do Rybnika i musimy jeszcze poczekać w kolejce oczekujących.
4. W tym miejscu chciałbym przedstawić Podział środków Sołeckich w formie Zał. nr 1. do sprawozdania.
5. Plany na 2020 r.
Odnośnie planów na rok 2020 wytyczyliśmy sobie do realizacji następujące zagadnienia:
1) Remont ul. Kąty od nr 12 do Rybałówki.
2) Remont ul. Zagrodowej (Rusinów).
3) Jeżeli chodzi o ul. Grzybową, to ponownie złożymy pismo do Zarządu Dróg Krajowych o poszerzenie wyjazdu na ul. Gliwicką.
4) Utwardzenie nawierzchni ul. Staromiejska począwszy od ul. Mokierskiej do nr. 42.
5) Regeneracja nawierzchni asfaltowej na zniszczonych odcinkach ul. Rusinów.
6)Utwardzenie ul. Staromiejskiej do nr. 2a (odcinek Gminny) oraz Staromiejskiej
do nr. 17.
7)Utwardzenie i wyrównanie ul. Solnej od nr.9 do ul.Przelotowej.
8)Położenie nawierzchni asfaltowej ul. Starokościelna.
9)Remont ul. Łęgowej odcinki Gminne.
10) Zagospodarowanie terenu zielonego przy boisku szkolnym pod kątem placu zabaw oraz wypoczynku mieszkańców (zieleń, ławki).

Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi do planu pracy rady sołeckiej na rok 2020 to proszę o sugestie. Plan pracy można zmienić.
W ciągu minionego roku pełniłem dyżury, spotykałem się z mieszkańcami, przeprowadziłem liczne rozmowy i zbierałem sugestie mieszkańców. Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Miejskiej. Starałem się na bieżąco, w miarę możliwości rozwiązywać wszystkie problemy i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. Oczywiście nie wszystkie udało się załatwić zgodnie z moją wolą i Państwa oczekiwaniami.

Na koniec swojego sprawozdania chciałbym podziękować:
- panu Burmistrzowi, Wiceburmistrzom, Radzie Miejskiej Mikołowa, p. Przewodniczącej Rady Miejskiej, jak również pracownikom Gminy, przedstawicielom Straży Miejskiej i Policji, Ks. Proboszczowi, Dyrekcji Szkoły Podstawowej i Radnej Powiatowej pani Janinie Szołtysek.
- wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie naszego Sołectwa, jak również wszystkim Mieszkańcom Paniów, Członkom Rady Sołeckiej, Sołtysom naszej Gminy, którzy często służyli mi radą.
- jak również wszystkim Mieszkańcom Paniów za wasze uwagi życzliwość, zaufanie, dobre słowo i współpracę. Jeżeli kogoś nie wysłuchałem lub czymś uraziłem serdecznie przepraszam.

Jan Gaura, sołtys.

CPK - odpowiedź.

Pomagajmy Sąsiadom!

Mama Zuzi Nych zwraca się do Nas z prośbą:

W maju odbędzie się ,,wyprzedaż garażowa " dochód zostanie przeznaczony na leczenie Zuzi. Już zaczęła się zbiórka rzeczy ,które zalegają nam w domu a mogą się jeszcze komuś przydać (zabawki,gry,ceramika,torebki,paski, biżuteria ,sprzęt sportowy i turystyczny, książki itp.). Rzeczy te można przynosić do szkoły lub można się kontaktować ze mną pod numerem telefonu: 694 068 749.

Pozdrawiam i BARDZO DZIĘKUJĘ za okazaną pomoc. Katarzyna Kocur- Nych

Protestów ciąg dalszy.

NewsyDziałając w imieniu jednostki pomocniczej i ogółu mieszkańców Sołtys Sołectwa Paniowy, skierowałem do Urzędu Miasta Mikołów stosowne pismo.

Proszę zapoznać się z nim klikając TUTAJ

Sołtys Sołectwa Paniowy

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

NewsyRestrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF.
 
Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb.  Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł.  Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa
(do 5 pkt).


Szczegółowe informacje dostępne są w:

Urzedzie Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, pok. 24
tel. bezpośredni: 32 - 32 48 556

Sieć gazownicza w Paniowach.

NewsyOddział Gazowniczy w Zabrzu przesłał Sołtysowi Paniów informacje dotyczące kolejnych etapów budowy sieci gazowniczej na terenie Sołectwa Paniowy.

Z pismem przewodnim można zapoznać się klikając w LINK.

Mapa Sołectwa z terminami realizacji dostępna jest TUTAJ.

Ogłoszenie Spółki Wodnej.

NewsySzczegółowe informacje Spółki Wodnej w Mikołowie Paniowach znadują się pod LINKIEM.

NIC O NAS BEZ NAS !!!

NewsyProsimy mieszkańców Sołectwa o zapoznanie się z protestem złożonym przez Pana Burmistrza Stanisława Piechulę, który dotyczy planowanej budowy sieci kolei szybkiej na terenie Mikołowa.
Kliknij tutaj: PROTEST.

Większą ilość informacji można znaleźć pod tym LINKIEM.
Tam też znajduje informacja, w jakiej formie składać negtywne opinie dotyczące tej inwestycji.


Wygenerowano w sekund: 0.24
3,263,278 unikalne wizyty