Sołtysem Sołectwa Paniowy na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Jan Gaura
email: jan_g@op.pl  tel.: 503 476 251

Do Rady Sołeckiej Paniowy wybrane zostały następujące osoby:
1. Michał Kurpas
2. Bernard Pyka
3. Adrian Garcorz
4. Bernard Mryka
5. Bożena Mrozek
6. Jolanta Szlauer
7. Tadeusz Jagła
8. Paweł Gurst
9. Marcin Kurpas